Tekst om det moderne gennembrud

Det moderne gennembrud | forfatterweb

Hos Wied er satyrspil betegnelsen på satiriske tekster, der er både dramatiske og episke. Wieds ironiske kynisme, udstilling af dobbeltmoral og spiddende …

Tekster fra det moderne gennembrud – Studienet

Tekster fra det moderne gennembrud

På de følgende sider gennemgår vi en række tekster fra det moderne gennembrud. Først hjælper vi dig med at forstå, hvad Georg Brandes vil med sin …

På de følgende sider gennemgår vi en række tekster fra det moderne gennembrud. Først hjælper vi dig med at forstå, hvad Georg Brandes vil med sin forelæsningsrække “Hovedstrømninger i det 19de Aarhund (…)

Tekster til det moderne gennembrud | Litteraturhistorien

Tekster til det moderne gennembrud

Tekster til det moderne gennembrud …

Det moderne gennembrud – Litteratursiden

Listen indeholder et lille udvalg af forfatterskaber og titler, som alle hører til den litterære periode Det Moderne Gennembrud fra 1870-1890.

Det Moderne Gennembrud – En litterær periode – Leksikongen

Teksterne fra Det Moderne Gennembrud står i kontrast med romantismen og dens tankegang. Litteraturen skulle skildre udviklingen i samfundet og sætter problemet …

Det Moderne Gennembrud er en litterær periode, som man typisk antager var fra 1879 til 1890. Hvor digteren Georg Brandes’ satte problemer under debat.

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 – 1890)

Naturalisme / Det moderne gennembrud (1870 – 1890) – Det Kgl. Biblioteks tekstportal

ved, at Brandes ikke er den første til at skrive gennembruddets historie. Den første er Herman Bang, der i 1879 udgiver Realisme og Realister med portrætter af …

Generelt om Det Moderne Gennembrud – Dansksiderne

Dansksiderne: Generelt om Det Moderne Gennembrud

… at du selv kan vælge, hvilken af teksterne der efter din mening er mest anvendelig i … Det moderne gennembrud, del 1 – en undervisningsvideo fra 2014.

Det moderne gennembrud – Ind i dansk

Ind i dansk – Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Det moderne gennembrud er en tidsperiode fra 1870’erne til ca. 1900. En tid, hvor Danmark gennemgik en stor udvikling, og hvor samfundets normer kom til …

Få hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen. På Ind i dansk finder du en lang række værktøjer til brug i analysearbejdet i danskundervisningen, primært henvendt udskolingen. Opslagsværk over alle de vigtigste begreber til brug i undervisn

det moderne gennembrud – Den Store Danske – lex.dk

det moderne gennembrud | lex.dk – Den Store Danske

Det moderne gennembrud er den litterære periode, der dækker 1870’erne i Danmark. Kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes, som var én af periodens …

Det moderne gennembrud er den litterære periode, der dækker 1870’erne i Danmark. Kritikeren og litteraturforskeren Georg Brandes, som var én af periodens mest markante skikkelser, formulerede en litterær vision for perioden: ”En levende litteratur kendes på, at den sætter Problemer under Debat”. Under det moderne gennembrud udspandt sig en debat, hvor alle autoriteter var til diskussion og perioden var i det hele taget præget af et generelt opbrud fra den dominerende kristelige og idealistiske enhedskultur.

1870-1890: Det moderne gennembrud – Dansk A

1870-1890: Det moderne gennembrud

Især Herman Bang, fx Frøkenen, Foran Alteret og En Hvilens Stund. ​Kritisk realisme: virkelighedstro tekster, hvor man ikke er i tvivl om forfatterens holdning.

Keywords: tekst om det moderne gennembrud, det moderne gennembrud tekst