Sikker mail

Sikker e-mail – NemID

NemID kan bruges til sikker e-mail, fx når du vil sende fortrolige e-mail til din kommune eller din bank. Når du sender en almindelig e-mail, svarer det til …

Send og modtag sikker e-mail – NemID

Hvad er sikker e-mail? · Kryptering – når ingen uvedkommende må læse din besked · Signering – når modtageren skal være er sikker på, at du er afsenderen.

Hvordan sender man sikker mail? – Sikkermail.dk

Med en sikker e-mailkryptering kan du minimere risikoen for, at andre læser med på dine mails, samtidig sikrer du, at mailen kun bliver læst af den …

Få helt styr på, hvordan du modtager og sender sikker mail med denne brugervenlige guide.

Sikkermail.dk: Forside

Forside – Sikkermail.dk

Med SIKKER@MAIL sender du sikre mails, så du undgår uvedkommendes misbrug af dine personlige data.

Sikker e-mail – Nets Group

Signering: Hvis modtageren af din e-mail skal være sikker på, at du er afsenderen, kan du signere mailen med NemID medarbejdersignatur.

Sådan sender du sikker elektronisk post til regionen

Sådan sender du sikker elektronisk post til regionen – Region Midtjylland

Send sikker elektronisk post via E-boks eller Digital Post på www.borger.dk eller virk.dk. Borgere kan sende email sikkert til regionen via E-boks eller med …

Retter du henvendelse til Region Midtjylland, har du mulighed for at sende personfølsomme oplysninger over sikker elektronisk post. Læs mere her.

Sikker mail | Kryptering – GDPR

Sikker mail | Kryptering | GDPR

En sikker mail er en mail der bliver krypteret når den sendes. Kryptering betyder, at oplysninger eller data ændres til en hemmelig kode, som uvedkommende ikke …

Hvordan bruger du kryptering til at sende en sikker mail? Lær om mailsikkerhed, kryptering, samt GDPR-reglerne, så du kan sende sikker mail fremadrettet.

Sikker e-mail – Sundhedsdatastyrelsen

Send en krypteret e-mail til Sundhedsdatastyrelsens hovedpostkasse, kontakt@sundhedsdata.dk. Digital post via borger.dk eller e-Boks. Sådan sender du sikker …

Sundhedsdatastyrelsen har særligt fokus på informationssikkerhed, derfor bør kommunikationen mellem borgere og styrelsen ske ved at sende krypteret mails.

Sikker post – Statens It

Sikker post

Du kan kommunikere sikkert med Statens It via digital post eller sikker e-mail.

Sikker e-mail og signering – Digitaliseringsstyrelsen

Sikker e-mail og signering

Den kommende digitale infrastruktur understøtter i udgangspunktet ikke lokal signering og sikker e-mail, fordi den ikke er baseret på nøglefiler (PKI).

Den kommende digitale infrastruktur understøtter i udgangspunktet ikke lokal signering og sikker e-mail, fordi den ikke er baseret på nøglefiler (PKI). Digitaliseringsstyrelsen tilbyder via NemLog-in en central signeringsløsning, så tjenester kan tilbyde borgere og virksomheder at underskrive fx aftaler og dokumenter.

Keywords: sikker mail, send sikker mail, sikker e mail, hent certifikat sikker mail, gratis sikker mail